STR Komision Lov i ribolov

Kategorije

 

SPORTSKO-RIBOLOVNE DOZVOLE ZA

2024.god.

Ribarsko područje ,,MLAVA“

Korisnik JP za gazdovanje šuma ,,SRBIJA ŠUME“

 

Dozvole se izdaju sledećim kategorijama:

-godišnja dozvola za seniore po ceni od 9000 rsd.

 

-godišnja dozvola za lica starija od 65 god., žene i

lica sa telesnim oštećenjem od 60%-80% po ceni od 4500 rsd.

 

-godišnja dozvola za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i vise i lica mladja od 18 god. po ceni od 800 rsd.

 

-dnevna dozvola po ceni od 1300 rsd.

-nedeljna dozvola po ceni od 2600 rsd.

 

-članska karta ,,SRK RIBOLOVAČKA PRIČA“ je 500 rsd., ribolovac nije dužan da je poseduje, već  je ona lični izbor ribolovca.

 

NAVEDENE DOZVOLE MOGU SE IZDATI SAMO LICIMA SA TERITORIJE OPŠTINE VELIKO GRADIŠTE!

 

 

 

SPORTSKO-RIBOLOVNE DOZVOLE

,,NACIONALNI PARK DJERDAP“

ZA 2024.god.

 

Ove dozvole važe na teritoriji nacionalnog

parka ,, DJERDAP“, a on se prostire

od 940km GOLUBACKI GRAD

do 1040km HIDROELEKTRANA I.

Cena dozvole je jedinstvena za sve

kategorije i iznosi:

 

6000,- din.

 

Članska karta SRK ,,RIBOLOVAČKA PRIČA“

je 500,- din., a ribolovac nije dužan da je

poseduje već je ona lični izbor ribolovca.

 

NAVEDENA DOZVOLA SE IZDAJE SVIM LICIMA SA TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE!