STR Komision Lov i ribolov

Kategorije

СПОРТСКО-РИБОЛОВНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА

2021.год.

 

 Рибарско подручје “МЛАВА”

(Корисник ЈП за газдовање шума “СРБИЈА ШУМЕ”)

 

 Дозволе се издају по следећим категоријама:

 

-годишња дозвола за сениоре по цени од 7000.рсд (лица од 18 до 65 год.)

 

-годишња дозвола за лица лица старија од 65.год, жене и лица са телесним оштећењем од 60%-80% по цени од 3500.рсд

 

-годишња дозвола за лица са телесним оштећењем од 80% и више, лица са потпуним губитком радне способности, за војне инвалиде и цивилне инвалиде рата са телесним оштећењем од 60% и више и лица од 15 до 18.год по цени од 600.рсд

 

-дневна дозвола по цени од 1000.рсд

 

-недељна дозвола по цени од 2000.рсд

 

-чланска карта СРК” РИБОЛОВАЧКА ПРИЧА” је 500.рсд,риболовац није дужан да је поседује већ је она лични избор риболовца.

-лице са телесним оштећењем обавезна су да достеве фотокопију решења са исказаним процентом инвалидности.

-риболовац је дужан да приликом куповине дозволе достави образац Е-1 за 2020.год.

 

Начин плаћања: 

        а) административна забрана

        б) чековима грађана на 12 месечних рата 

        в) готовински.