Ukupno: 85
20
Din
Cena - Rastuće
UPOREDJENI ARTIKLI
Gold star spinner Falcon No.1
80,00 din.
Gold star spinner Sparrow No. 3
80,00 din.
Gold star spinner Parrot No.3
80,00 din.
Gold star spinner Tinch No. 1
85,00 din.
Gold star spinner Heron No.1
85,00 din.
Energoteam Wizard catfish spoon No.3/15gr
85,00 din.
Energorteam Wizard Perch No.3 5gr
120,00 din.
Gold star Spoon Red tiger 20gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Red tiger 17gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Red tiger 10gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Green fish holo 20gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Greeen fish holo 17gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Green fish holo 10gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Hot tiger 20gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Hot tiger 17gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Hot tiger 10gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Blue fish 20gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Blue fish 17gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Blue fish 10gr
125,00 din.
Gold star Spoon FZ Silver 20gr
125,00 din.